BOSTHLM Fastighetsmäklare

BOSTHLM Fastighetsmäklare

BOSTHLM Fastighetsmäklare

Älvsjö

Älvsjö Stationsgata 2b

  • 2 rum och kök
  • 44 kvm
Värdera din bostad

Beskrivning

Nu erbjuds möjligheten att förvärva en välplanerad bostad med uppskattad och effektiv planlösning.

Bostadens kök och vardagsrum samspelar vilket bjuder in till sociala sammankomster och skapar en mycket trivsam känsla.
Vidare erbjuder köket goda arbetsytor, moderna materialval samt diskmaskin och integrerad diskmaskin. Allt för att göra vardagslivet lite lättare! Vid köksbordet får det plats upp till 6 personer. 

Vardagsrummet kan lätt möbleras så att man får plats med såväl soffa som skrivbord, perfekt för dig som önskar en studie-/arbetshörna.
Från vardagsrummet nås den inglasade balkongen där det finns plats för loungegrupp.
Vidare in nås du av ett väl tilltaget sovrum med plats för säng samt garderober.
Det helkaklade badrummet erbjuder även bekvämligheten med egen tvättutrustning som underlättar i vardagen samt gott om förvaring.

Välkommen!

Föreningsinfo

Upplåtelseform och byggnad

Lägenhet - Bostadsrätt. 2 rum och kök . Lägenhetsnummer 71-1302. Föreningen Brf On Track.

Ekonomi, månadsavgift

Månadsavgift 3 948 kr.

Driftskostnad

Totalt 441 kr/mån (5 292 kr/år) varav El 300 kr/mån, Försäkring 141 kr/mån. Antal personer: 1. Driftkostnaderna är uppskattade.

Upplåtelseform och byggnad
Lägenhet - Bostadsrätt. 1 rum och kök . Lägenhetsnummer 31-1102 . Föreningen Brf On Track .

Ekonomi, månadsavgift
Pris 2.245.000 kr /bud. Månadsavgift 2 691 kr.

Driftskostnad
Totalt 595 kr/mån (7 140 kr/år) varav El 500 kr/mån, Försäkring 95 kr/mån. Antal personer: 2. Varmvatten tillkommer efter egen förbrukning. Idag bor de två personer i bostaden och betalar ca 100/mån.

Byggnadsår

2017- 2018

Uppvärmning
Fjärrvärme

Föreningen
Brf On Track registrerades hos Bolagsverket 2015-08-25. Föreningen omfattar 157 st bostadsrättslägenheter samt 4 lokaler


Gemensamhetsutrymmen
Cykelrum, barnvagns- rullstolsrum, cykelparkering på innergård, utrymme för källsortering av sopor. Till lgh finns ett förråd

TV- och internetanslutning
Fastigheten är ansluten till fibernät. Lägenheterna är förberedda för bredband, telefefoni och digital-tv. Abonnemang tecknas och bekostas enskilt av respektive medlem. Bredbandsuppkoppling (100/100), en tv-box med fria tv-kanaler (basutbud) och telefoni ingår i månadsavgiften, därutöver kan respektive bostadsrättsinnehavare beställa utökade abonnemang

Bilplats
Föreningen innehar ett garage med 15 garageplatser 1200kr/ mån, 23 st öppna parkeringsplatser 600Kr/mån samt 2 st öppna parkeringsplatser för bilpool

El
Bostadsrättföreningen har ett gemensamt elabonnemang. Individuell mätning av elförbrukningen i lägenheterna som debiteras separat. Tillkommer utöver månadsavgiften

Vatten
Individuell mätning av varmvattenförbrukning i varje lägenhet som debiteras separat. Tillkommer utöver månadsavgiften

Ventilation
FTX-typ med värmeåtervinning

Ägande
Delat ägande godkänns

Överlåtelseavgift
1 163 kr. Debiteras köparen

Pantsättningsavgift
525kr

 

Viktig information
Boarea kan variera beroende på olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera bostadslägenhetens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade “livslängd”. 

Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning. 

Viktig information
Boarea kan variera beroende på olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera bostadslägenhetens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

Köparens undersökningsplikt
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade “livslängd”. 

Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning. 

Säljarens upplysningsplikt
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Information
Uppgifterna i detta häfte är grundade på information lämnad av säljaren och berörd förening. Uppgifter från säljaren kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Information har lämnats av föreningens kontaktperson. 

Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter med föreningen rörande lediga p-platser, kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och har uppmanats att undersöka bostaden ordentligt.

Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

Budgivning
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning vilket innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris han/hon säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommit om så önskas av köparen.

Kontrakt
Bostadsaffären är inte klar förrän skriftliga kontrakt är skrivna. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. För att undvika eventuella problem i och med detta rekommenderar vi köpare och säljare att snarast möjligt efter avslutad budgivning få överlåtelseavtal skrivna.

Områdesbeskrivning

Älvsjö - Expansivt och modernt – Sex minuter från Söder
Älvsjö finns omnämnt redan 1461 och sedan dess har området förändrats radikalt från gammal åkermark till en modern stadsdel och en av Stockholms viktigaste knutpunkter. Strax öster om Älvsjö station ligger bland annat Stockholmsmässan som idag är Nordens största mässanläggning om totalt 65 000 kvm och ca 1,5 miljoner besökare.

Älvsjö Torg
Helt nya Älvsjö Torg ligger i direkt anslutning till Älvsjö station och stod klart hösten 2014. På ett par minuter hittar du här i stort sett allt du behöver. Välsorterad Coop-butik med generösa öppettider, klassiska Vivels konditori, bank, optiker, frisör, vårdcentral, apotek och dygnet-runt-gym för att nämna några exempel. Ett stenkast bort ligger medborgarhuset med bibliotek.

Skolor och barnomsorg
Har du barn finns här en handfull förskolor på promenadavstånd och era grundskolor i närområdet, såväl kommunala som privata. 

Natur och rekreation
I närområdet området hittar du Solbergaskogen med vackra promenadstråk och Älvsjöskogen, ett mycket populärt utflyktsställe. I skogen finns motionsspår som stadsdelsnämnden ansvarar för. Här finns även Långsjön med badplats sommartid och plogad skridskobana vintertid. Det är promenadavstånd till Långbro park som är ett naturskönt område där bland annat Långbro Värdshus är beläget.

Utmärkta kommunikationer
Om du värdesätter goda kommunikationer, promenadavstånd till butiker och service samt närhet till city, så kan du knappast bo bättre än i Älvsjö. Älvsjö resecentrum med den arkitektoniskt spännande anläggningen rymmer inte bara pendeltågstrafik utan omfattar även en rad busslinjer.

En pendeltågstur till Stockholm Central tar 10 minuter och Stockholm Södra vid Medborgarplatsen tar inte mer än sex minuter. I sydlig riktning är du i Södertälje på en dryg halvtimme och Nynäshamn på strax under en timme.

Här finns även planer på att ytterligare förbättra kollektivtrafiken ytterligare med en förlängning av tunnelbanans gröna linje mot Hagsätra och SL utreder även möjligheter att bygga en ”Spårväg syd”.