BOSTHLM Fastighetsmäklare

BOSTHLM Fastighetsmäklare

BOSTHLM Fastighetsmäklare

Huddinge- Gladö Kvarn

Korta vägen 10

  • 46 kvm
  • 6.550.000 kr / Såld

Beskrivning

Härligt stort tomt om hela 4,415 kvm, vilket enligt detaljplan möjliggör avstyckning i max 4 delar. Att man kan stycka tomten i 4 delar är dock inget som garanteras utan det är slutligen Huddinge kommun som beslutar om, om sådan anmälan inkommer. Det åligger en köpare att själv kontrollera detta mot Huddinge kommun och är således inget som garanteras av säljaren.  Här öppnar sig stora möjligheter för byggnation och större projektering, tack vare storleken på tomten. Så detta är ett unikt läge att förvärva en så pass stor tomt i ett lugnt och bra läge i expansivt område. Fastigheten ligger vid lugn återvändsplan och har ett högt och ostört läge med fin utsikt. Idag finns ett litet hus om 46 kvm på tomten.

Detaljplanen för Gladö Kvarn antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2011. I detaljplanen medges att byggrätten omfattar bebyggelse i två våningar med 150 kvm byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnaden, samt 40 kvm sammanlagd BYA för komplementbyggnader i en våning. Minsta storlek vid avstyckning av tomt är 1,000 kvm.

Denna fastighet ligger i etapp 1 i Gladö Kvarns projektering, vilket gör att anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp redan betalats av säljaren. Endast tillkommande kostnad för vatten och avlopp i samband med att servisanmälan skickas in av ny ägare, 17,375 kr, enligt taxa för 2020.

Avgift för gatukostnadsersättning tillkommer, antingen när tomten styckas, bygglov söks eller när områdets alla etapper är klara, vilket är om ca 2-2,5 år. För mer info kring vatten och avlopp, kontakta Stockholm Vatten och Avfall och för frågor kring gatukostnadsersättning och bygglov, avstyckning etc, kontakta Huddinge Stadsbyggnadskontor. 

Se bifogade handlingar i presentationen och kontakta mäklaren vid eventuella funderingar. 

Läs gärna mer om etapperna på Huddinge Kommun: www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-planer-projekt-och-arbeten-via-lista/sjodalen-fullersta/glado-kvarn---utbyggnad-av-gator-vatten-och-avlopp/ 

Välkommen till en fastighet med stora möjligheter!